Go to Top

Esittely

Turren tulokset

Hanke yhdistää monta tiedenäkökulmaa: ihminen-eläin-tietokone -vuorovaikutuksen, asiakas- ja käyttäjätutkimuksen, mittausteknologian, eläinlääketieteen, psykologian ja bisnesymmärryksen. Lemmikkialan yritykset ja toimijat sparraavat jatkuvasti tutkimusta omalla asiantuntemuksellaan.

 

Tuloksena syntyy:

  • tietoa koirien teknologiaan ja digipalveluihin liittyvistä asiakaskokemuksista ja -tarpeista
  • validoituja tuloksia teknologian käytön vaikutuksista
  • teknologisia kehitysaskeleita koirien monitoroinnissa
  • visioita tulevaisuuden digipalveluista
  • toimijaverkoston rakentumista tukevia tapahtumia
  • tiedejulkaisuja ja tuloskoosteita käytännön toimijoille

Lue lisää projektin tuloksista ja julkaisuista täältä.

Koiraihmisille tutkimus tuottaa keinoja ymmärtää koiraa sekä palveluja, jotka tukevat vuorovaikutusta ja elämää koirien kanssa.

Lemmikkialan yrityksille tutkimus tarjoaa tieteellistä selkänojaa omien älykkäiden tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ja auttaa hyödyntämään kasvavan lemmikkibisneksen vientipotentiaalin.

Turren toteutus

Projekti toteutetaan neljässä työpaketissa (WP).

WP1 varmistaa asiakasnäkökulman säilymisen projektin joka vaiheessa. WP1 sisältää sekä laajan verkkokyselyn että monipuolista laadullista tutkimusta koira-arjen ja asiakaskokemusten ymmärtämiseksi.

WP2 keskittyy koirien monitorointiteknologian parantamiseen ja fokuksessa on erityisesti mittausten hyötyjen validointi sekä älykkäämpien tulkintojen kehittäminen. Prototyypin kehittämisen lisäksi tutkimuksen kohteina ovat mm. käyttökokemukset ja käyttäjien motivointi.

WP3 kehittää edellytyksiä älykkäille digitaalisille palveluille. Käytännössä tutkimuksen kohteina ovat käyttäjille arvokkaimmat palveluyhdistelmät, palvelualustan vaatimukset, verkottuneen liiketoimintamallin edellytykset ja kytkökset eläinlääkärin työhön.

WP4 kokoaa yhteen tuloksia ja toimijoita. Käytännössä järjestetään verkostoitumistilaisuuksia ja julkaistaan tutkimustuloksia eri kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin.

Turren tekijät meillä

Projektin toteuttavat Tampereen yliopiston tutkimusryhmät CIRCMI ja ESC, Tampereen teknillisen yliopiston STB -tutkimusryhmä sekä Helsingin yliopiston koirakognition tutkimusryhmä.

CIRCMI-tutkimusryhmän (Research on Information, Customer, and Innovation Management) osaamista ovat mm. liiketoiminnan kehittäminen, asiakaskokemus ja palvelubisnes. CIRCMI toimii projektin veturina ja vastaa verkostoyhteistyöstä sekä tulosten kääntämisestä yritysten kielelle. CIRCMI-ryhmää johtaa prof. Mikko Ruohonen ja hankkeen tutkijoina toimivat Mari Ainasoja, Sanna Rytövuori, Elina Vulli ja Nina Mesiranta. Kuvassa CIRCMIn neuvonantaja, Rally-toko -spesialisti Pyry a.k.a Pyrtsä.
ESC-tutkimusryhmä (Research Group for Emotions, Sociality, and Computing) tuo projektiin ihmisten, eläinten ja teknologian vuorovaikutuksen asiantuntemusta sekä vastaa kehitetyn teknologian empiirisestä validoinnista. Ryhmää johtaa prof. Veikko Surakka ja tutkijoina ovat Poika Isokoski, Päivi Majaranta, Heli Väätäjä, Julia Kuosmanen ja Pauliina Hemminki. Kuvassa ESCin neuvonantaja Viivi ”Vivaldi” Lipoveri, joka sparraa tutkimusta eläköityneen kotikoiran näkökulmasta.
STB-tutkimusryhmä (Research Group of Sensor Technology and Biomeasurements) on mittaamisen asiantuntija, joka vastaa projektissa teknologisten haasteiden ratkaisemisesta. STB:n johdossa toimii prof. Jukka Lekkala ja tutkijaryhmässä työskentelevät Antti Vehkaoja, Pekka Kumpulainen, Jarmo Verho, Vala Jeyhani ja Juhani Virtanen. Kuvassa STB:n neuvonantaja Nemo, joka toivoo teknologian tukevan erityisesti pallohulluilua.
Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisellä hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla toimiva koirakognition tutkimusryhmä varmistaa, että koirien hyvinvointi ja koiranäkökulma tulevat huomioitua ja tutkimus on linjassa viimeisimpien koiran kognitio- ja käyttäytymistutkimusten sekä eläinlääketieteellisten tulosten kanssa. Koirakognitioryhmää johtaa prof. Outi Vainio ja tutkijoina projektissa toimivat Miiamaaria Kujala, Sanni Somppi, Heini Törnqvist ja Anna Valldeoriola. Kuvassa Helsingin tiimin neuvonantajajista Riemu ja Srela, jotka harrastivat nuoruudessaan pelastuskoiralajeja, tokoa, vetourheilua sekä koiratanssia. Nykyään Srelan expertiisit ovat pallohulluilu ja mutakylvyt, Riemu puolestaan pitää huolen siitä, ettei tiluksille eksy kutsumattomia vieraita.

Yritysverkosto ohjaa tutkimusta ja haluamme kuulla palautetta ja ideoita lemmikkialan toimijoilta. Hanketta tukevat yritykset löydät etusivulta ja verkostossa mukana oleviin organisaatioihin voit tutustua täällä.

Turre-tutkimus maailmalla

Hankkeella on arvostettuja kansainvälisiä tutkimuskumppaneita:

  • Oskar Juhlin (Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Sweden) tuo hankkeeseen animal-computer interaction osaamista ja on yksi tieteenalan keskeisiä perustajajäseniä
  • Jozsef Topal (Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Hungarian Academy of Sciences, Hungary) on tiiminsä kanssa julkaissut lemmikkieläinlääketieteen huippututkimusta ja lujittaa hanketta osaamisellaan.
  • Steffen Leonhardt (RWTH Aachen University, Germany) on MedIT-tutkimuskeskuksen johtaja ja tukee hanketta fysiologisen monitoroinnin teknologioihin liittyen.