Go to Top

Mitä koirien tunteista todella tiedetään? – Turren julkaisu kartoitti olemassa olevan tutkimuksen

Jokainen koiranomistaja tietää, että Turrella on tunteet. Tästä huolimatta koiran tunne-elämästä tiedetään yllättävän vähän, ja suuri osa ”tiedosta” on mutua ja mielipidettä, jota osittain värittää ihmismielen tarve nähdä samankaltaisuutta kanssaan. Nyt Turre ja Toivoset 2.0 -hankkeen piirissä on kartoitettu ensimmäistä kertaa se, mitä todella voidaan tutkitusti tietää koirien emootioista ja missä aiheen tutkimus menee juuri nyt. Koiran perustunnetilat, kuten pelko ja ilo, ovat nisäkkäiden kesken pitkälti jaettuja ja perustuvat samankaltaisiin aivorakenteisiin, vaikka niiden kokemus vaihtelee eri lajeilla. Sen sijaan sosiaaliset tunnetilat, kuten ylpeys, mustasukkaisuus, häpeä ja vahingonilo ovat pitkälti kartoittamattomia koiralla, ja olemassaoleva tutkimus kyseenalaistaa voimakkaasti koiran kykeneväisyyden tällaisiin kokemuksiin. Koiran kyky empatiaan on tällä hetkellä erityisen tutkimuksen kohteena, ja siinä koira osoittaa kykyä ainakin empatian esiasteisiin kuten tunnetilan tarttumiseen. Koiran ja ihmisen ero sosiaalisissa tunnetiloissa on todennäköisesti osittainen syy siihen, miksi koira on ihmisen paras ystävä: koira ei arvostele eikä ylenkatso.

Lue lisää englanninkielisestä tutkimusjulkaisusta:

Kujala, Miiamaaria V. (2017) Canine emotions as seen through human social cognitionAnimal Sentience 14(1)